W tym roku pokarmy święcimy w Wielką Sobotę o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00.

Do Sakramentu Pojednania będzie można przystąpić w Wielki Piątek w godz. 9.00-15.00.

W Niedzielę Wielkanocną nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.

W Poniedziałek Wielkanocny odprawiamy Msze św według porządku niedzielnego.

Rekolekcje wielkopostne na Jelonkach

W poniedziałek 11 marca 2019 roku rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach. Spotkanie zaczęło i skończyło się modlitwą. Śpiewaliśmy w trzech językach: po polsku, włosku i w suahili. Temat nauki był zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza - historia o Zacheuszu. Zacheusz był bardzo bogaty. Mimo to jeszcze czegoś mu brakowało. Dlatego koniecznie chciał zobaczyć Jezusa. Jego pragnienie zostało spełnione. Zobaczył Jezusa i przyjął Go w swoim domu. Bardzo się tym rozradował. Nie wystarczy nam to, co  posiadamy. Szukajmy słowa Bożego. Jest napisane, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

 

 

Nadal prowadzimy rekolekcje na Jelonkach. Modlimy się i śpiewamy. W tym tygodniu rozmawialiśmy o cudzie rozmnożenia chleba. Wokół Chrystusa zgromadziło się pięć tysięcy ludzi. Zbliżał się wieczór, a oni nie mieli wiele do jedzenia - tylko pięć chlebów i dwie ryby, które dał chłopiec. To nic dla tak wielu. Z Jezusem wystarczy i tak mało, bo rozmnoży, rozda wszystkim, ile kto chce i jeszcze zostanie. Ale musimy się podzielić tym, co mamy. Mały gest chłopca, wielki dar Jezusa!

Ditrick Sanga

 

 

Rekolekcje wielkopostne w Unisławiu

Idźcie i głoście Ewangelię.
4 kwietnia br. odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów w Unisławiu, w parafii pw. Świętego Bartłomieja. Tematem tego spotykania było „W mocy Bożego Ducha”. Od chrztu mamy misję, najpierw pracę nad sobą (nawrócenie), a potem pracę z bliźnim (ewangelizacja). Misja zaczyna się w nas i toczy wokół nas. Żeby nasza misja zaowocowała, musimy współpracować z Duchem Świętym. Kontynuujemy życie Wielkiego Postu. Modlimy się za siebie i za innych potrzebujących, pościmy, żebyśmy mogli się podzielić tym, co zaoszczędzimy. Przez jałmużnę wspieramy misję kościoła, także w świecie, i pomagamy naszemu bliźniemu w potrzebie.

Ditrick Sanga

 

 

We wtorek, 29 stycznia 2019 r., podpisaliśmy akt notarialny potwierdzający powstanie fundacji charytatywnej „Dzieło na Misji”.

Fundacja wpisuję się w rzeczywistość misyjnej grupy studentów-wolontariuszy, którzy od kilku lat ściśle współpracują z naszą wspólnotą, realizując swoje powołanie w misyjnym wolontariacie świeckich.

Ich działania obejmują animacje misyjne na terenie całej Polski oraz wyjazdu i pracę w naszych placówkach misyjnych na różnych kontynentach. Pierwsza grupa była w Etiopii, kolejna grupa w Argentynie, w tym roku kilku woluntariuszy przygotowuje się na wyjazd do Mongolii.

 

 

Nowa fundacja ma na celu pracę w następujących obszarach: 
- rozpowszechnianie chrześcijańskich wartości misyjnych; 
- popularyzacja wiedzy o krajach misyjnych w Polsce; 
- formacja wolontariuszy; 
- promocja, organizacja i realizacja projektów charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy w krajach misyjnych; 
- pomoc edukacyjna, zdrowotna, psychologiczna, finansowa, socjalna, prawna i opiekuńcza osobom i instytucjom z krajów misyjnych.