KIM JESTEŚMY

„Dzieło na misji” to projekt, który powstał w 2016 roku z inicjatywy stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: Roksany Barskiej, Natalii Billet, Anny Jagiełło, Joanny Jankowskiej, Łukasza Jaworuckiego, Oliwii Opackiej, Szymona Paczkowskiego i Pauliny Wołek. W sierpniu 2017 roku grupa po raz pierwszy wyjechała na wolontariat misyjny do Etiopii, do miejscowości Wassera, aby nieść tam pomoc medyczną oraz uczyć dzieci  i młodzież. Opiekę nad wolontariuszami sprawują ojcowie ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia (Missionari della Consolata): o. Luca Bovio, o. Juan Carlos Araya oraz  o. Ashenafi Yonas Abebe.

Patronem grupy jest święty Jan Paweł II, który przez cały pontyfikat pielgrzymował po świecie. Na wzór tego świętego również i wolontariusze podjęli się wyzwania, aby „IŚĆ I GŁOSIĆ” o Jezusie Chrystusie, w którego głęboko wierzą.

DLACZEGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA WOLONTARIAT MISYJNY

W sercu każdego z wolontariuszy zrodziło się pragnienie działalności misyjnej. Dzięki ojcom ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia mogą spełniać marzenie pracy na misjach. Wsparcie otrzymują również od ks. Dariusza Kowalczyka – prezesa Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, za co są ogromnie wdzięczni.

Członkowie „Dzieła na misji” mają szerokie doświadczenie pracy wolontariackiej w całej Polsce, co jest charakterystyczne dla stypendystów ww. fundacji. Biorą udział m.in. w projektach Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości, są wychowawcami dzieci i młodzieży na obozach i koloniach, pomagają w szpitalach, domach dziecka, a także domach pomocy społecznej. Takie działania utwierdzają w przekonaniu, że warto poświęcać swój czas drugiemu człowiekowi, a miłość mnoży się, kiedy się ją dzieli.

NASZE CELE

Głównym celem grupy jest szerzenie ducha misyjnego w Polsce poprzez prowadzenie animacji misyjnych oraz formację wolontariuszy, którzy pragną pracować na misjach poza granicami kraju. Podczas takiego wyjazdu priorytetowym zadaniem jest niesienie pomocy medycznej i edukacyjnej tam, gdzie taka forma wsparcia miejscowej ludności jest najbardziej potrzebna, szczególnie w krajach, w których pracują misjonarze i misjonarki ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia (m.in. Kenia, Tanzania, Etiopia, Mozambik, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela, Korea Południowa, Mongolia i Tajwan).

Do zadań sekcji edukacyjnej należy:
· nauczanie dzieci i młodzieży; 
· przeprowadzenie kursów kreatywnego nauczania dla kadry pedagogicznej  w miejscowych szkołach;
· wyposażenie szkół w niezbędne pomoce naukowe (m.in. książki i komputery);
· animacja czasu wolnego dla dzieci;
· edukacja ekologiczna.

Natomiast celem sekcji medycznej jest: 
· wyposażenie miejscowych przychodni w podstawowy sprzęt medyczny;
· przeprowadzenie warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej;
· wykonanie bilansów oraz fluoryzacji wśród dzieci i młodzieży;
· badanie osób chorych i starszych, które nie mają dostępu do opieki medycznej.

 FUNDACJA DZIEŁO NA MISJI

We wtorek, 29 stycznia 2019 r., podpisaliśmy akt notarialny potwierdzający powstanie fundacji charytatywnej „Dzieło na Misji”.

Fundacja wpisuję się w rzeczywistość misyjnej grupy studentów-wolontariuszy, którzy od kilku lat ściśle współpracują z naszą wspólnotą, realizując swoje powołanie w misyjnym wolontariacie świeckich.

Ich działania obejmują animacje misyjne na terenie całej Polski oraz wyjazdu i pracę w naszych placówkach misyjnych na różnych kontynentach. Pierwsza grupa była w Etiopii, kolejna grupa w Argentynie, w tym roku kilku woluntariuszy przygotowuje się na wyjazd do Mongolii.

Nowa fundacja ma na celu pracę w następujących obszarach: 
- rozpowszechnianie chrześcijańskich wartości misyjnych; 
- popularyzacja wiedzy o krajach misyjnych w Polsce; 
- formacja wolontariuszy; 
- promocja, organizacja i realizacja projektów charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy w krajach misyjnych; 
- pomoc edukacyjna, zdrowotna, psychologiczna, finansowa, socjalna, prawna i opiekuńcza osobom i instytucjom z krajów misyjnych.

 

 

 NASZE WYJAZDY MISYJNE:

- rok 2017 - Etiopia

- rok 2018 - Argentyna

- rok 2019 - Mongolia