Boże Ojcze  źródło wszelkiego dobra, do Ciebie wznosi się nasz hymn chwały
za dary, które udzieliłeś błogosławionemu ks. Józefowi Allamano.

W Kościele  był on Ministrem Matki Bożej Pocieszenia, mądrym i roztropnym ojcem duchownym, 
założycielem dwóch rodzin zakonnych poświęconych Misjom .

Przychyl się łaskawie jeśli jest to dla twojej chwały i ku pożytkowi dusz,
aby był on ogłoszony świętym w Kościele udzielając nam łaski

……………………………………………………………….

O to Cię Ojcze Wszechmogący, z ufnością prosimy
za wstawiennictwem twojego wiernego sługi. Amen