Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Ty, który jesteś widzialnym Obliczem niewidzialnego Boga Ojca objawiającego swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie - spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie - niech każda osoba czuje się oczekiwana i kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia i Pocieszenia, błogosławionego Józefa Allamano i błogosławionej Ireny Stefani prosimy o to Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen