Pragniemy skierować jeszcze kilka słów do młodzieży, do dziewcząt i chłopców.

Drogi Młody Przyjacielu!

Nie myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu. Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, wedle której sensem życia jest bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię wzywa - odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione. Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na głębię.

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy marzą, aby angażować się w misje i chcieliby żyć według misyjnego charyzmatu naszego zgromadzenia.

Oto historie powołań Ojców pracujących obecnie w Polsce:

Historia powołania O. Ashenafiego
O. Luca i historia jego powołania
Historia powołania O. Juana Carlosa
Nasz kleryk Ditrick

Zgromadzenie Matki Bożej Pocieszenia przyjmuje kandydatów (do 30 r.ż.)

Formacja przygotowująca do życia konsekrowanego:

• Kandydatura
Czas wzajemnego poznawania się poprzez coweekendowe lub comiesięczne spotkania w domu misjonarzy.

• Postulat
Pierwszy etap, w Polsce, który pomaga kandydatowi pogłębić wybór powołania. W tym czasie kandydat mieszka we wspólnocie. Ci, którzy przygotowują
się do realizacji powołania jako bracia, mają podstawowy kurs teologii, natomiast przygotowujący się do kapłaństwa studiują filozofię.

• Nowicjat
Rok intensywnej modlitwy, pogłębienia ewangelicznego życia i duchowości Założyciela. To czas przygotowania do świadomego życia radami ewangelicznymi: czystością, ubóstwem i posłuszeństwem.

• Seminarium międzynarodowe
Czas studiów teologicznych wymaganych do przyjęcia święceń kapłańskich.