Boże, nasz Ojcze,

dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś Józefa Allamano do grona Błogosławionych Kościoła.
Był on orędownikiem Twej ojcowskiej miłości i czcił Matkę Bożą Pocieszenia
jako głęboko kochającą Matkę, która zainspirowała dzieło misji wśród narodów.

Prosimy Cię teraz, byś obdarzył swój Kościół radością oddawania mu czci jako Świętemu,
ze względu na jego owocne świadectwo życia przesłaniem Jezusa i Ewangelią.
Pokornie prosimy Cię Boże, abyś udzielił nam za jego wstawiennictwem wszelkich łask,
o które z ufnym sercem błagamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen