Jezu, Najlepszy Pasterzu, modlimy się do Ciebie z ufnością o powołania do życia konsekrowanego – obudź odwagę i radość w sercach tych, których chcesz posłać do pracy w Swojej Owczarni, niech z nadzieją i pokorą odpowiedzą na wezwanie do szczególnej służby Twojemu Królestwu.

Prosimy za nasze siostry i naszych braci, którzy odpowiedzieli TAK na Twoje wezwanie – każdego dnia odnawiaj w nich wiarę, by swoim życiem kapłańskim i zakonnym nieustannie świadczyli o Twojej wielkiej miłości. Niech Duch Święty obdarza ich mocą i darami potrzebnymi w codziennej pracy i modlitwie.

Matko Przenajświętsza, bądź dla osób konsekrowanych wzorem poddania się Woli Bożej. Niech Twoje fiat stanie się źródłem siły i pocieszenia dla tych, którzy przeżywają trudności i chwile zwątpienia.

Za wstawiennictwem Błogosławionego Józefa Allamano prosimy Cię Boże o wszelkie łaski dla powołanych do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, aby realizowali jego misyjny charyzmat, przynosząc owoce na całym świecie. Ucz, by z wiarą, nadzieją i miłością nieśli Dobrą Nowinę tam, dokąd zostaną posłani. Amen.